Kovács Tünde

Kovács Tünde
[Kovács Tünde HR Blog] [Facebook] [Youtube] [Google+]

Tevékenység

Tevékenység

Kovács Tünde a felnőttképzés területén belül a 1991-tól a képzésmódszertanra szakosodva végzi munkáját. Kutatói és fejlesztői tevékenységének tárgyköre a munkaköri készségszint fejlesztés.

Az eltelt 27 év alatt hat képző szervezet létrehozásában vett részt, amelyek sikeres működtetésében tanácsadóként több éven keresztül közreműködött.

1993-ra kifejlesztett egy munkaköri készségfejlesztő tréningmódszertant. A módszert több magyarországi nagyvállalat (MB Autó Magyarország Kft., OTP Bank NyRt., Budapesti Csatornázási Művek Zrt., MÁV Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Beltex Kft.) és 4 felnőttképzési intézmény ( Európai Üzleti Iskola, Stratégia Menedzsment Tanácsadó Kft., CEO Business School, MSPR Üzleti Iskola) is használja.

Tréningmódszere egyesíti az előadás formában történő elméleti ismeretátadás, a verbálisan szabad interakciós csoport, valamint a strukturált tréning azon elemeit, amelyek lehetővé teszik a munkaköri készségek intenzív fejlesztését. Ez a tréningmódszer képezi annak a több mint 250 jogvédett tréningprogramnak is a didaktikáját, amelyet 1991 óta megalkotott. Ezen tréningek a vezetés, az értékesítés, az ügyfélszolgálat, az üzleti kommunikáció és a vállalati oktatók tudásának, valamint készségeinek fejlesztésére irányulnak.

2000-ben társalapítója a 2007-től államilag akkreditált Európai Üzleti Iskolának. Az iskola tevékenységében, mint képzési programfejlesztő vesz részt.

2002-re kifejleszti az egyszemélyes one-to-one munkaköri tréningek képzési metódusát. A módszer az elméleti ismeretátadás, a fejlesztő tanácsadás (coaching), valamint a csoportos készségfejlesztő tréningek egyes elemeiből indul ki. A one-to-one képzésen a résztvevő saját vállalati helyzeteinek megoldásán dolgozik célfüggő programok alapján.

2003-tól a Stratégia Menedzsment Tanácsadó Kft. oktatási és módszertani igazgatója, amelynek fő tevékenysége olyan országos konferenciák szervezése, amelyeken tudományos kutatók és elismert gyakorlati szakemberek tartanak előadásokat a vállalati és közigazgatási szféra munkatársainak.

2006-ra a munkaköri tréningekből kiindulva kidolgoz egy olyan felnőttképzési módszert, amely az egyén fejlesztésére a hétköznapi munkában megszerzett saját tapasztalatait használja fel, és minősíti át absztrakt tudássá, további ismeretekkel kiegészítve.

2007-ben munkatársaival megalapította a CEO Business School magyar-ausztrál érdekeltségű felnőttképzési intézményt. Az államilag akkreditált intézmény 5 akkreditált szakon képezte hallgatóit. A modul rendszerű felépítés lehetőséget nyújtott a résztvevők számára személyre szabott képzési program összeállítására. A 3 szemeszteres képzések befejezése után sikeres záróvizsgát tett hallgatók kétnyelvű, nemzetközileg elismert diplomát kaptak. Kovács Tünde 10 éven keresztül volt az iskola módszertani igazgatója.

2009-ben közreműködik a Learneo Alapítvány létrehozásában, amelynek kuratóriumi elnökévé választják. Az alapítvány célja (amint az a teljes nevében is szerepel: Learneo Alapítvány a tanulási készség-, személyiség-, és szervezetfejlesztésért) az iskolarendszeren belüli és kívüli üzleti oktatásban megjelenő ismeretanyagok, kutatási és módszertani eredmények terjesztése az üzleti szférában, az oktatás és az üzleti élet kölcsönös ismeret- és tapasztalatátadásának elősegítése, katalizálása.

2010-ben létrehozta az ACT 21 Oktató és Humán Szolgáltató Kft.-t amely szervezet célja az egészségtudatos személyiség, szervezeti kultúra, valamint vezetői magatartás fejlesztése.

2011-től a horvátországi AdriaMare Tréning és Oktató Központ magyarországi képző partnereként a magyar nyelvű tanfolyamok módszertani tanácsadója, szervezésének irányítója.

2012-től a legújabb módszertani fejlesztését, a mikrocsoportos coaching technikával kiegészített képzési metódusát az MSPR Üzleti Iskola is alkalmazza.

Kovács Tünde a felnőttképzésben eltöltött 3 évtizede alatt több, mint 1000 munkaköri készségfejlesztő programot vezetett, amelyen több, mint 10 000 hallgató vett részt. Módszerét oktatóként és trénerként közel 100 tanítványa használja.