Kovács Tünde

Kovács Tünde
[Kovács Tünde HR Blog] [Facebook] [Youtube] [Google+]

Bemutatkozás

Családi háttere

Kovács Tünde Balassagyarmaton született. Édesapja Kovács Gábor matematika és fizika szakos gimnáziumi tanár, Édesanyja Gebler Vilma, képesített könyvelő, tervező és statisztikus.

Munkássága

Gimnáziumi tanulmányait 1972-1976 között a balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium matematika tagozatán végzi.

1979-ben Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola városgazdálkodási szakán diplomázik, 1978-ban TDK országos első díjat nyer.

1981-90 között az Otthon Mérnöki Iroda vezető tervezője.

A magyar építőipar rendszerváltást követő válsága, valamint egy rövid belkereskedelmi kitérő után 1990-től – az akkori felnőttképzési trendeknek megfelelően – kommunikációs trénerként oktat és folyamatosan végez képzésmódszertani kutató- és fejlesztőtevékenységet.

1990-1992-ig az Amerikai Egyesült Államok-beli Dale Carnegie felnőttképzési-intézmény magyarországi képviseleténél segédoktató.

1991-ben társalapítója a Stratégiai Kommunikációs Tanácsadó Iroda Kft.-nek.

1991-93 között a magyar piac működési specifikumaihoz adaptálva kifejlesztette saját oktatási módszerét, amelyet ma már számos magyarországi nagyvállalat és felnőtt képző szervezet is használ.

1994-ben közösségi munkájáért II. János Pál pápai áldást küld számára.

1994-1997 között a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának humánerőforrás-szervező egyetemi szakának hallgatója. Itt szerez egyetemi diplomát, másoddiplomás képzés keretében. Az egyetemi tanulmányai során kutatási tárgyköre az andragógia. Mentorai: Muraközi Ferencné klinikai pszichológus és Búza Domonkos munkapszichológus.

1997-ben megjelenik első szakkönyve „Tréningek a humánerőforrás-fejlesztésben” címmel.

2000-ben megjelenik „Az ügyfélszolgálat művészete” című szakmai kézikönyve.

2000-ben társalapítója az Európai Üzleti Iskolának.

2000-2007 között neurolingvisztikai programozást és hipnózis technikát tanul, amelyet továbbfejlesztett formában saját módszertanába is beépít.

2002-re az egyszemélyes (one-to-one) tréningek területén saját módszertant dolgoz ki.

2004-ben társalapítója a STRATÉGIA Menedzsment Tanácsadó Kft.-nek.

2006-ra a munkaköri készségfejlesztő tréningekből kiindulva kifejleszt egy olyan képzési módszert, amely az egyén fejlesztésére a hétköznapi munkában megszerzett saját tapasztalatait használja fel, és minősíti át absztrakt tudássá, további ismeretekkel kiegészítve.

2007-ben társalapítója a magyar-ausztrál érdekeltségű CEO Business School-nak.

2009-ben a LEARNEO Közhasznú Alapítvány a tanulási készség-, személyiség- és szervezetfejlesztésért Kuratóriumának elnökévé választják. Ugyanebben az évben megjelenik Az ügyfélszolgálat művészete c. kézikönyvének második, bővített kiadása.

2011-től a horvátországi AdriaMare Tréning és Oktató Központ magyarországi képzőpartnere.

2012-től módszertanát az MSPR Üzleti Iskola is átvette.

2014-ben megjelent a „Professzionális értékesítés” című szakkönyve, amelyet Vaszari Andrással közösen írt.

2019-ben megjelenik Vaszari Tamással közösen írt szakkönyve „Mindennapi marketing” címmel.

Magánélete

Szaktudásának folyamatos fejlesztése mellett szabadidejét sportra és utazásra fordítja.

Jelenleg Budapesten él, két felnőtt gyermek édesanyja (Tamás, és Péter,).